Adventsluckor i Eslöv – Lagerhuset

Lär känna din stad. Vi öppnar fyra adventsluckor!

Fjärde adventshelgen berättar Göran Wenemark om Lagerhuset där han själv bor. Lagerhuset blev inflyttningsklart 2008 och är ritat av den kände arkitekten Gunnar Asplund. Det var då avsett som sädesmagasin.

Samling på Järnvägsgatan 6.