Asmundtorpsfestivalen 2019
12 aug

Asmundtorpsfestivalen 2019

Tidpunkt
12 augusti 2019, 19:00 - 20:30
Plats
Asmundtorps kyrka

Samtliga konserter i Asmundtorps kyrka och med fri entré.

Ensemble Hven – Renässans

Under 1500-talet debatterades musikens förhållande till texten. En viktig milstolpe i denna diskussion var det tridentinska kyrkomötet i mitten av århundradet. Där fastslogs att texten klart skall kunna uppfattas och musiken skall understödja texten. Palestrina presenterade sin lösning på problemet med kombinationen av polyfoni och tydligt presenterad text i bland annat Marcellusmässan (Missa Papae Marcelli). Marcellusmässan kom att bli en slags modell för den efterföljande kyrkomusiken.