Att göra upphandling m. Helsingborg Stad

Att göra upphandling m. Helsingborg Stad

Det ska vara enkelt att göra affärer med Helsingborgs stad för både stora som små företag!

Stadens inköpschef, Petra Rantzow, kommer till THINK Open Space och berättar om hur du kan bli leverantör till staden. Och svara på frågor som berör vad du behöver veta och vad bör du tänka på när det kommer till offentlig upphandling.

Din lunch kan du köpa i cafét på Mindpark, så ses vi i trappan!