Bin, humlor och andra pollinerare

Bin, humlor och andra pollinerare

Nyttan för miljön och jordbruket.

Bengt Nihlgård, professor emeritus Lunds universitet och biodlare från Ringsjötrakten, berättar om bins betydelse för pollinering av växter, i naturen och jordbruket. Men, det finns stora problem.
Peter Shaw, Munka Ljungby biodlareförening, förklarar hur den snabbväxande handeln med kommersiellt odlade humlor har gagnat en industri med många potentiella miljövinster. Handeln med humlebon saknar nästan helt myndighetsreglering vilket innebär påtagliga risker.

Kallslungad , lokalproducerad honung och bi-bröd till försäljning.