Broadmann’s Omr. 17

Broadmann’s Omr. 17

Annika Nilsson (DK)

HELSINGØR

TORSDAG 2/8 – KL 14:00 + 15.00 + 16:00 Grønnehave Station
FREDAG 3/8 – KL 14:00 + 15.00 + 16:00 Grønnehave Station
FREDAG 4/8 – KL 14:00 + 15.00 + 16:00 Grønnehave Station

BILLET / BILJETT / TICKET


Scroll down for Dansk/English

SVENSKA

Tekst kommer snart

CREDITS: Annika Nilsson (DK)

WEBSITE


DANSK

Hvad ser du? Hvordan ved du, at det du ser er rigtigt? Kom indenfor i Brodmann´s Omr. 17. Det er den tyske anatom Korbinian Brodmanns navn på det visuelle cortex bagerst i hjernen. Det er der, hvor vi forvandler synsindtryk til noget meningsfyldt eller noget forvirrende meningsløst. Det er et kaotisk sted under konstant forandring, fuld af overraskelser og misforståelser. En kompliceret synsproces oversættes her til en sanselig performanceinstallation hvori publikum selv kan tage plads og opleve øjet indefra. Brodmann´s Omr. 17 er en mobil installation til gaden der handler om hvordan vi ser verden, i et møde mellem en indre og en ydre virkelighed.

CREDITS: Annika Nilsson (DK)

OM KOMPAGNIET: Annika Nilsson er en svensk/dansk scenekunstner der arbejder med rum, scenografi og installationer – med inspiration fra biologiens verden. Fascinationer løftes frem i legende og nysgerrige iscenesættelser. Annika Nilsson eksperimenterer med oplevelsesformater med fokus på mødet mellem mennesker og materialer – eksempelvis inspireret af et særligt sted og de materialer der knytter sig til det. Synlige som usynlige.

WEBSITE


ENGLISH

What do you see? How do you know that what you see is real? Come on inside in Brodmann’s Omr. 17. This is the name given to the visual cortex in the very back of the brain by the German anatomist Korbinian Brodmann. This is where we transform visual impressions to something meaningful, or perhaps to something utterly meaningless. It is a chaotic place full of changes, misunderstandings and surprises. Here, a complicated visual process is translated into a sensory performance installation where the audience will be able to experience the eye from the inside. This is a mobile installation designed for the street, that asks us how we see the world in the meeting between an outer and an inner reality.

ABOUT THE COMPANY: Annika Nilsson is a Swedish/Danish artist who works with space, scenography and installation, inspired by the world of biology. Her fascinations are shaped into playful and curious productions. Annika Nilsson experiments with scenarios and formats focusing on the meeting between human and material, at times inspired by a specific place and the objects and materials combined with it, whether they are visible or invisible.

WEBSITE

CREDITS: Annika Nilsson (DK)