Dialogmöte: Föreningsstöd – en gemensam värdegrund

En utredning kring framtidens föreningsstöd har startat i Landskrona stad. Vi bjuder därför in föreningar till ett dialogmöte gällande den värdegrund som ska utgöra fundament för de framtida reglerna för stöd som ges till föreningar i Landskrona stad.

 

Den värdegrund och de allmänna bestämmelser som ska gälla för föreningsstödet i Landskrona ska vila på Landskrona stads vision och värdegrund. Det finns även andra viktiga områden som föreningslivet generellt tar utgångspunkt i och som ska gälla för alla föreningar som söker stöd och bidrag från Landskrona stad. Tanken är värdegrunden bör ta sin utgångspunkt i följande:

• delaktighet och inflytande
• jämlikhet och jämställdhet
• alkohol- och drogförebyggande förhållningssätt
• hållbart
• FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s Barnkonvention.

Vad tycker ni föreningar?

På dialogmötet finns representanter som arbetar med utredningen av föreningsstödet. Det bjuds på fika.

Anmäl dig gärna på webben www.landskrona.se/dialogforeningsstod
Max 2 personer/förening.

Läs hela inbjudan