E-handel-  Utveckling i raketfart

E-handel- Utveckling i raketfart

Konsumenterna digitaliseras i allt snabbare takt vilket ställer helt nya krav alla som vill sälja till dem. Kom och lyssna till trender inom e-handel, konsumentbeteende, den mobila trenden och dagsaktuella händelser. Ges i samarbete med Patrik Müller.

 

Målgrupp:

– Du som vill starta e-handel

– Traditionella handlare som vill börja med e-handel

– E-butiker som behöver utveckla sig

 

Gratis. Anmälan krävs. För anmälda som ej kommer utan att avanmäla tar vi ut en avgift på 300 kr.

 

Utbildare: Patrik Müller – DIBS. Patrik är en flitigt anlitad föreläsare och framtidsspanare. Han jobbar som e-handelsexpert på DIBS och har mer än 15 års erfarenhet av att hjälpa e-handlare i olika frågor.

Arrangeras av Familjen Helsingborg Business Acadamy och av Helsingborgs stad.