Ensam på krokig väg

Ensam på krokig väg

Välkommen på föreläsning och samtal med Lennart Lindqvist om att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Lennart är psykolog och författare till bland annat ”Utsatta föräldrar” och ”Ensam på krokig väg”. Han föreläser i ämnet ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Under drygt 25 år har han intervjuat och följt föräldrar och anhöriga till barn med olika neuropsykiatriska diagnoser. Under föreläsningen tar han upp psykologiska och somatiska reaktioner som kan förekomma hos föräldrar samt hur man som personal kan bemöta dessa föräldrar på bästa sätt. Föreläsningen tar även upp hur man kan förebygga stress och utbrändhet hos anhöriga.

Han är också förälder till en vuxen son med NPF, vilket gör att han levt med problemen både i skolans värld, som psykolog och som förälder.

Fri entré. Anmäl dig via e-post till anhorigstod@helsingborg.se eller ring till kontaktcenter på 042-10 50 00.