Fåglar vid Sandön

Fåglar vid Sandön

De vadare som flyger allra längst upp i norr är redan på väg tillbaka. Thomas Wallin hjälper oss att identifiera de olika arterna i luften och de födoletande i strandkanten