Faurés requiem och Messe Pecheurs de Villerville

Faurés requiem och Messe Pecheurs de Villerville

1887 började Fauré komponera sitt berömda Requiem, men den version vi får höra idag är version två från 1893, den utökade kammarversionen, som han själv tyckte bäst om. Faurés förhållande till requiemtexterna var fritt och han valde att bland annat bara använda Dies irae-satsens sista strof, Pie Jesu Domine. Hans tankar kring döden var, att den var “en glädjande lättnad, en förväntan om salighet bortom graven…” vilket han försöker åskådliggöra i Libera me och In Paradisum. Messe des Pêcheurs de Villerville, en kort mässa för damkör, skrev Fauré tillsammans med sin elev Messager på deras sommarställe i Villerville till förmån för traktens fiskare.

Pontus Wiegert, baryton
Aron Jalamo, sopran
Kammarkören Felicitas och Vox Angelica
Kammarorkester
Joachim Olsson, orgel
Marie Nanor, dirigent

Innan konserten, klockan 14:30, arrangerar Lekmannakåren kafferep, lotteri och information till förmån för Abrigo Rainha Silvia i Rio de Janiero. Abrigos arbete vänder sig till övergivna gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder. Här finner de och deras barn bostad och uppehälle i en trygg och utvecklande miljö.