FN-Gudstjänst med Hemvärnets musikkår Eslöv
24 okt

FN-Gudstjänst med Hemvärnets musikkår Eslöv

Tidpunkt
24 oktober 2019, 19:07 - 20:15
Plats
S:ta Maria kyrka

Hemvärnets musikkår Eslöv grundades 1890 under namnet Eslövs Skyttegilles musikkår – ett namn som behölls till 1975 då den antogs som hemvärnsmusikkår. Musikkåren har under åren
deltagit vid vaktavlösningar på Kungliga slottet i Stockholm och spelat vid flera internationella tattoon. Musikkåren verkar idag vid Södra skånska regementet (P 7) i Revingehed där man också
genomför flera representationsspelningar varje år.

Inga-Lill Karlsson, präst
Fredsbaskrarnas Helsingborgssektion i samverkan med bland andra:
Hemvärnets musikkår i Eslöv
Hemvärnet samt frivilligorganisationer och föreningar