FN-Vecka – Nationella minoriteter
23 okt

FN-Vecka – Nationella minoriteter

Tidpunkt
23 oktober 2019, 18:00 - 19:30
Plats
Idé A Drottninghög

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. Staten och alla offentliga myndigheter har ett lagfäst ansvar för att dessa grupper ska kunna bevara och utveckla sitt språk och kultur.
I Helsingborg ska de nationella minoriteterna synas, höras och ha inflytande över de frågor som berör dem. Staden har tre kärnområden som fokus: Utbildning/skola, äldreomsorg och kultur.