Föredrag: Att översätta Eddan

Föredrag: Att översätta Eddan

Lars Lönnroth är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och har skrivit flera böcker om fornisländsk och äldre germansk litteratur. År 2016 utkom hans nyöversättning av Den poetiska Eddan, Nordens äldsta diktsamling, nedskriven på Island omkring 1270 men byggd på en lång muntlig tradition som delvis går tillbaka till tiden före vikingarna. I sitt föredrag berättar han om sitt arbete med denna översättning, som bland annat motiveras av att forskningen på senare år kommit fram till en ny syn på Eddans text. Dessutom vill han försöka visa varför det poetiska språket i översättningar av fornnordiska dikter i dag måste bli annorlunda än det språk som är gängse i äldre Edda-översättningar. Den som i förväg vill sätta sig in i ämnet kan skaffa hans översättning från Atlantis bokförlag och även läsa kapitlet om Eddan i hans bok Det germanska spåret, som är Humanistiska förbundets årsbok 2017.

Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg