Föreläsning: Andreas Ekström

Föreläsning: Andreas Ekström

Föredraget kallar han “Att hitta”. Den handlar om att hitta på internet, att hitta i kulturen, att hitta i världen, att hitta på kartor och inte minst om att hitta en ny lever. Han är nämligen i behov av en sådan. Han resonerar om skärningspunkten mellan människa och maskin, och är ett starkt försvar för humaniora i en teknisk tidsålder.