Föreläsning: Att undvika återfall
3 okt

Föreläsning: Att undvika återfall

Tidpunkt
3 oktober 2019, 09:15 - 11:15
Plats
Österkyrkan

Postakut abstinens och ångest kan lätt störa den tidiga nykterheten. Det är viktigt att hantera detta rätt så att det ej leder in i ett återfall i drickandet/drogandet. Föreläsningen tar upp terfallsprocessen, hur man kan känna igen och sedan arbeta för att bryta den och komma tillbaka till ett drogfritt liv efter ett återfall. Med Torbjörn Grönstedt.

Välkomna till föreläsningar om alkoholism och drogberoende och en väg ut ur detta! Föreläsningarna arrangeras av föreningen Hela människan i Eslöv och genomförs som ett kulturarrangemang i samarbete med Sensus Studieförbund.

Alla intresserade är välkomna! Föreläsningarna är gratis och fika serveras i pausen till självkostnadspris. Alla föreläsningar är i Österkyrkan, Kvarngatan 9, Eslöv. Föranmälan behövs för grupper, kontakta Inger Olsson 073–70 42 461 eller eslov@helamanniskan.se.