Föreläsning: Göran Hermerén

Föreläsning: Göran Hermerén

Hans föreläsning heter “Digitaliseringens mantra och svarat hål” Han ställer frågorna: Behövs människan? Riskerar människan att konkurreras ut av intelligenta maskiner? Kan något göras för att människan inte ska känna sig överflödig i en alltmer främmande digital värld?