Föreläsning: Hur påverkar Dina gener Ditt liv?
9 okt

Föreläsning: Hur påverkar Dina gener Ditt liv?

Tidpunkt
9 oktober 2019, 19:30 - 20:30
Plats
Billinge församlingsgård

Jessica Abbott, Marieholm, lektor vid Lunds Universitet. Finns det likheter mellan människor och bananflugor? Denna fråga kan man ställa till evolutionsbiologen Jessica Abbott, som medverkar i TV-programmet ”Fråga Lund”.

Kontakt

0413-54 41 27, sonesson.jan@telia.com

Foto: Lunds universitet