Föreläsning – Jessica Abbott, lektor i evolutionär genetik, Lunds universitet
7 nov

Föreläsning – Jessica Abbott, lektor i evolutionär genetik, Lunds universitet

Tidpunkt
7 november 2019, 19:00 - 21:00

och känd från TV-programmet Fråga Lund. Hur påverkar generna ditt liv? Sant och falskt om genetik i vardagen. Är vi förprogrammerade? Hur är det med könsskillnader?

Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Är vi förprogrammerade att få vissa sjukdomar eller att bete oss på ett särskilt vis? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener?
Jessica Abbott kommer från Kanada, men flyttade till Lund 1999 och disputerade där redan vid 28 års ålder. På jobbet är hon även ansvarig för den webbaserade portalen ”Fråga en biolog” och där har hon bra pejl på vad folk är intresserade av.