Föreläsning: Kvinnor och missbruk
10 okt

Föreläsning: Kvinnor och missbruk

Tidpunkt
10 oktober 2019, 09:15 - 11:15
Plats
Österkyrkan

Att vara alkoholist eller narkoman och dessutom kvinna / mor/ dotter och börja leva nykter är en utmaning. En del av arbetet med att leva nykter handlar om att identifiera skuld och skam och frigöra sig från detta. Föreläsare Aminah Fallgren.

Välkomna till föreläsningar om alkoholism och drogberoende och en väg ut ur detta! Föreläsningarna arrangeras av föreningen Hela människan i Eslöv och genomförs som ett kulturarrangemang i samarbete med Sensus Studieförbund.

Alla intresserade är välkomna! Föreläsningarna är gratis och fika serveras i pausen till självkostnadspris. Alla föreläsningar är i Österkyrkan, Kvarngatan 9, Eslöv. Föranmälan behövs för grupper, kontakta Inger Olsson 073–70 42 461 eller eslov@helamanniskan.se.