Föreläsning: Röster från St Lars, 1800-talets slut

Cecilia Riving, fil dr vid Historiska institutionen, Lunds universitet, berättar om sjukhuset från patienternas perspektiv. Hur upplevde de att bli intagna på hospitalet? Hur uttryckte de sina tankar, behov och känslor?

Föreläsning med Eslövs föreläsningsförening. I samarbete med ABF Mittskåne, och med bidrag från Region Skåne och Eslövs kommun.