Föreläsning: Uppåkra – Nordens Pompeji

Föreläsning: Uppåkra – Nordens Pompeji

Arkeologen Sofia Winge från Uppåkra Arkeologiska Center berättar om de dramatiska och spännande fynd som gjorts sedan 1934. Här på den skånska myllan har folk levt och verkat i 1100 år, och platsen är troligtvis Nordens största järnåldersbosättning.

Föreläsning med Gårdstånga–Holmby föreläsningsförening.

I samarbete med ABF Mittskåne, med bidrag från Region Skåne, Eslövs kommun och Sparbanken Skåne.