9 okt

Forskarturné: I fablernas värld – djuret som människa och människan som djur

Tidpunkt
9 oktober 2019, 18:00 - 19:30
Plats
Idé A Drottninghög

Erik Zillén är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. I föreläsningen berättar Erik om fabelns långa historia från det antika Grekland till idag. Särskilt lyfter han fram hur de förmänskligade djuren i fabeln har utnyttjats för att illustrera levnadsregler som syftat till att göra människan mindre djurisk. Erik förklarar också vad som hänt med fabeln sedan den alltmer blivit en genre speciellt riktad till barn.
I samarbete med Lunds universitet