Framtidens energi och konstruktion

Framtidens energi och konstruktion

Saker som snurrar ger oss elektricitet. Våra vindkraftsnurror bidrar till ökad förståelse hur det kan fungera. Vi funderar på hur framtidens energi kan genereras och testar olika varianter själva. Glädjen i att konstruera är något vi vill uppmuntra och vi använder 4DFrame som är ett konstruktionsmaterial från Sydkorea, med stora kreativa möjligheter och som bidrar till barns skaparglädje. Du får även prova på våra stora konstruktionsrör, där du kan bygga ett hus som är lika stort som dig själv.

För dig 6-13 år. Gratis.

(Foto: Annika Nyberg)