Från barock till musikal

Från barock till musikal

Det är fjärde året som specialkursen vid Ängelholm kulturskola gästar St. Anna kyrka. Kursen är till för ungdomar som vill fördjupa sig mer på sitt instrument och sina musikaliska färdigheter och årets kurs består av tio elever som studerar blås – och stråkinstrument och sång. Det kommer att bjudas på blandad musik från barock till dagens musikalmusik.

Ängelholms kulturskolas specialkurs