Guidad visning i The Climate Experiment

Guidad visning i The Climate Experiment

Dunkers kunniga guider introducera dig till utställningen. De berättar om tanken bakom och presenterar verken.

Vad är viktigast? Är det den moderna människans framfart eller naturen? Hur förhåller sig dessa två element till varandra? Vart är vi på väg? Hur reagerar och agerar vi på ständigt återkommande rapporter om klimathot och naturkatastrofer?

Dessa svåra frågor tolkar konstnärsduon Bigert & Bergström i utställningen The Climate Experiment. Visas 5 maj – 21 oktober 2018.

Plats: Utställningshall 2 och 81 kvm

Den guidade visningen ingår i utställningsentrén. Fri entré med Kulturkortet. Barn och unga till och med 18 år har fri entré.

Vi tar max 30 personer per visning och det är först till kvarn som gäller. Längd på visning: 30-45 minuter.