Guidad visning: Vejbystrand: KVS-museet och hamnområdet

Guidad visning: Vejbystrand: KVS-museet och hamnområdet

Guidad visning på KVS-museet och i äldsta Vejbystrand.

1903 var första året som doktor Ernst Lindahl bedrev vård av TBC-sjuka i sitt nya sjukhus vid havet. Det hade 40 vårdplatser, administration och kök. Sjukhuset fick det officiella namnet ”Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium” (KVK), eftersom ”Föreningen för skrofulösa barns vård” hade bildats under beskydd av kronprinsessan 1901.