Hårdrocksmässa

Hårdrocksmässa

17 och 18 mars tar den tunga musiken plats i Gustav Adolfs kyrka för en upprepning av succén med hårdrocksmässa hösten 2016.

Stefan Trygg, församlingspedagog, är en av de medverkande. Det är andra gången ni kör hårdrocksmässa.

Har det blivit en tradition nu?

-Vem vet om det kommer att bli en tradition? I och med det kom så mycket folk förra gången och människor runt omkring har undrat när nästa gång skulle bli. Så varför inte? Att det är väldigt roligt att göra det gör ju inte saken sämre, säger Stefan Trygg

Hur sätter man ihop en hårdrocksmässa?Blir det predikan som vanligt? Sjunger man psalmer?

-Vi är väldigt noga när vi gör mässan, val av sånger måste stämma överens med mässans ordning och det temat vi har valt att arbeta med. Istället för psalmsång har vi valt mer eller mindre kända hårdrock- och metallåtar att sjunga med i. Det blir predikan och olika stationer där men kan skriva egna böner, ta emot nattvard, lägga stenar vid korset med mera.

Vad vill du säga till dem som kanske tycker att hårdrock inte hör hemma i kyrkan?

-Kom och var med på mässan och döm efter det istället för att döma något på förhand är nog en bra tumregel för det mesta här i livet. Visst finns det låtar som absolut inte skulle passa i en kyrka, men det finns ju på radio eller i klassisk musik också.

Vad betyder det för dig och de andra medverkande att kunna ha hårdrocksmässa i kyrkan?

-Att göra detta betyder jättemycket för mig. Det är den musik jag växte upp med. Många med mig och mina kollegor använder sig av musiken som ett tolkningmönster för livet liksom vår tro. Något som verkligen berörde mig var en person som kom fram efter gudstjänsten förra gången, som trodde att hen hade varit tvungen att välja mellan sin favoritmusik och sin tro men nu kände att det kunde gå hand i hand. Att få bli en hel människa. Vi som medverkar i mässan lyssnar ju på hårdrock och det är ett av våra uttryckssätt att förmedla vår tro. Att få lov att headbanga i kyrkan gör ju inte det sämre.