Höjaträff

Höjaträff

Johanna Stjern och Gabriella Nilsson berättar och visar bilder från sin volontärresa till barnhemmet Phyllis Memorial Childrens home i Kenya. Kaffe 30 kr.

Beställ gratis kyrkbil genom taxi 0431-171 70.