HSO – Colombine

HSO – Colombine

HELSINGBORGS KONSERTHUSEMMY LINDSTRÖM Colombine ANDREA TARRODI Paradisfåglar IIROBERT SCHUMANN Pianokonsert GEORGES BIZET Symfoni i C

Söndagens konsert är till bredden fylld av musikskriven av unga kompositörer –ingen äldre än 35när deras musik spelas för första gången. Märksdet, hörs det? Många skulle svara ja på den fråganoch framhålla hur musik som komponerats tidigti karriären ofta saknar filter och förbehåll, medanandra vill peka på hur lång tid det kan ta att finnasin egen ”röst” som kompositör. Vår publik fåroavsett vad, återigen chansen att uppleva enav landets finaste solister, pianisten FranciscaSkoogh, som senast spelade Rachmaninovstredje pianokonsert med oss.Den här gången blir det Robert Schumannsalltigenom sprudlande och livsbejakande pianokonsert,och innan dess musik av två nu högst aktivasvenska kompositörer: Andrea Tarrodi och EmmyLindström. Konserten rundas av med George Bizetsungdomsverk – hans genomcharmiga symfoni.Han var bara 17 år när han skrev symfonin, ochdet klingar precis så fräscht, förbehållslöst ochbrådmoget som bara en måttlöst musikbegåvadtonåring kunnat ge uttryck för.
I kväll spelas:
EMMY LINDSTRÖM ColombineANDREA TARRODI Paradisfåglar IIROBERT SCHUMANN PianokonsertGEORGES BIZET Symfoni i CHelsingborgs SymfoniorkesterFrancisca Skoogh, pianoAriane Matiakh, dirigent

Rullstolsplats bokas på tel: 042-104280

Hjärtligt välkomna!