HSO – Hitchcock och Beethovens femma

HSO – Hitchcock och Beethovens femma

Om Beethovens femte symfoni har så mycket sagts,analyserats och skrivits genom åren att det egentligen baraåterstår att nollställa sig och på nytt häpna över den energisom kan framkallas med rätt orkester och dirigent. Vi är stoltaöver att få presentera vår mentorsdirigent Magnus Fryklundi historiens kanske mest kända musik. Den amerikanskedirigenten och kompositören Bernard Herrmann slets underhela livet mellan olika världar och kall. Filmmusik ellerkonserthusmusik? Dirigera eller komponera? Oaktat hansegna tvivel kan vi alla ta del av hans enorma förmåga attframmana mystik, sorg och skräck med endast stråkinstrument– även helt på egen hand, utan Hitchcocks film Psycho
I kväll spelas:
BERNARD HERRMANN Psycho SuiteLUDWIG VAN BEETHOVEN Symfoni nr 5Helsingborgs SymfoniorkesterMagnus Fryklund, dirigent

Rullstolsplats bokas på tel: 042-104280