Hur påverkar dina gener ditt liv? Sant och falskt om genetik i vardagen

Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Är vi förprogrammerade att få vissa sjukdomar eller att åldras på ett särskilt vis? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener?

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Lunds universitet Forskarturnén