Informationskväll om förskoleklass på S:t Jörgens skola

Informationskväll om förskoleklass på S:t Jörgens skola

Välkommen till S:t Jörgens skolas informationsträff för föräldrar till barn som ska börja förskoleklass hösten 2019.