Informationskväll på Synkopen

Informationskväll på Synkopen

Välkommen till Synkopens informationskväll för vårdnadshavare och elever som ska göra sitt skolval inför hösten 2019. Kvällen kommer att bjuda på en mix av information och viss elevaktivitet för att synliggöra skolans särprägel.