Informationsträff för anhöriga vuxensyskon
18 sep

Informationsträff för anhöriga vuxensyskon

Tidpunkt
18 september 2019, 18:00 - 19:30
Plats
Träffpunkt Söder

Anhörigstödet anordnar en informationsträff för dig som har ett syskon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Att växa upp med en bror eller syster med funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar uppväxten, men även livet som vuxen. Det finns tankar och känslor som inte alltid är så lätta att prata om. Rakel Lornér på Bräcke diakoni berättar om projektet som sätter fokus på en grupp av anhöriga som inte så ofta syns i den offentliga debatten. Vi bjuder också in till en självhjälpsgrupp för anhöriga vuxensyskon som startar upp under hösten.

Anhörigstödet ordnar informationsträffar dagtid första onsdagen i månaden och kvällstid tredje onsdagen i månaden. På informationsträffarna får du som anhörig information om olika stödinsatser, råd och tips som kan ge er verktyg att bättre klara er livssituation. Du hittar hela programmet på http://helsingborg.se/anhorigstod