Informationsträff om anhörigstöd

Informationsträff om anhörigstöd

Har du en närstående som behöver hjälp och stöd på grund av ålder, långtids sjukdom eller en funktionsnedsättning? På onsdag, den 5 september, hålls höstens första informationsträff för anhöriga inom vård och omsorg. Anhörigkonsult Anna Pihlqvist berättar övergripande om vilket anhörigstöd som finns inom staden. Informationsträffarna vänder sig till den som vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och önskar få information om olika stödinsatser från samhället, samt vill prata med andra i liknande situation.

Under hösten hålls informationsträffar klockan 13.30-15.30 den 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december på Träffpunkt Sköldenborg. Ingen föranmälan krävs.

Förvaltningen håller även i kvällsträffar som sätter extra fokus på anhöriga till personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i vuxen ålder eller på väg in i vuxenlivet. Dessa hålls klockan 17.00-18.30 den 19 september, 17 oktober och 21 november.

Läs mer om informationsträffarna på helsingborg.se/omsorg.