Ka Pow

Ka Pow

Möt de två förvirrade akrobaterna, som i sin rastlöshet och nyfikenhet helst hade velat bestiga ett berg. I dansk nedenfor/ In English below.

SVENSKA

Nu är de olyckligtvis från Skåne som saknar de där bergen, men råkar ha en 6 meter hög påle istället. Tillsammans klättrar de på varandra högt upp i luften och testar varandras tillit genom att göra olika sorters konster. Med musik, bus och en kärlek för det oväntade, får publiken träffa de två artisterna i en familjeföreställning med spännande nycirkus och fysisk teater. Föreställningen är ordlös och passar alla oavsett språkkunskaper.

Kompani Hint är en Malmö/Köpenhamnsbaserad scenkonstgrupp som ständigt letar efter nya uttryckssätt och möjligheter, att förundra och förundras, inspirera och inspireras. Gruppen består av utbildade nycirkusartister med bred scenvana – allt från Köpenhamns Kungliga Opera till flyktingläger i Sydsudan.


DANSK

Mød de to forvirrede akrobater, som i deres rastløshed og nysgerrighed hellere havde besteget et bjerg.

Uheldigt nok er de fra det Skåne, hvor der ikke er bjerge, men tilfældigvis har de en 6 meter lang pæl med i stedet. Sammen klatrer de på hinanden, højt op i luften og tester hinandens tillid via forskellige slags kunster. Med musik, narrestreger og en forkærlighed for det uventede kan publikum møde de to artister i en familieforestilling med spændende nycirkus og fysisk teater. Forestillingen er ordløs og passer alle uanset sprog og alder.

Scenekunstgruppen Kompani Hint har base både i Malmø og København. De leder kontinuerligt efter nye udtryksmåder og muligheder for at forbavse og forbavses, inspirere og inspireres. Gruppen består af uddannede nycirkusartister med bred scenevane – fra Den Kongelige Opera i København til flygtningelejre i Sydsudan.


ENGLISH

Meet the two confused acrobats, so restless and curious they could climb a mountain.

Right now, they’re in Skåne, where there are no mountains but they do happen to have a 6 metre high pole. Together, they climb on top of each other way up into the air, constantly testing the other’s trust by doing different tricks. With music, jokes and love for the unexpected, the audience will meet the two artists in a family-oriented performance featuring exciting new circus and physical theatre. The performance has no words and is suitable for everyone regardless of linguistic abilities.

Theatre Company Hint is a Malmö/Copenhagen based theatre group constantly on the lookout for new forms of expression and opportunities to astonish and be astonished, to inspire and be inspired. The group is comprised of educated circus artists with a broad stage experience – everything from Copenhagen’s Royal Opera to refugee camps in southern Sudan.


WEBSITE


HELSINGBORG

LÖR 28/7 – KL 11:00 + 14:00/ Stadsparken

ÄNGELHOLM

TIS 31/7 – KL 12:00 / Ängelholm

HELSINGBORG

TIS 31/7 – KL 18:00 / Närlunda, Helsingborg

LÄNGD: 45 MINUTER