Kavalkad

Kavalkad

Glädjefyllda sånger från spridda år med kör, solister, grupper och instrumentalister ur kören Fyrstämman.
Fyrstämman sjunger blandad repertoar från folkmelodier, Taube, klassiska sånger, visor och popmelodier.
Kom och trivs med kören Fyrstämman i sommarkvällen!

Kören Fyrstämman under ledning av Monica Pettersson