Klimatförändringar – Markku Rummukainen

Klimatförändringar – Markku Rummukainen

Hur stoppar vi klimatförändringarna på ett smart och rättvist sätt? Vad ska vi ta oss till för att isbjörnar ska överleva?

Markku Rummukainen, professor i klimatologi och verksam vid Lunds universitet, har forskat om klimatförändringar i mer än 20 år, inte minst med klimatmodeller. Det har inkluderat både naturvetenskapliga samarbeten och tvärvetenskapliga sådana, men också kontakter med en lång rad samhällsaktörer som berörs av klimatfrågan.

Markku Rummukainen är Sveriges officiella kontaktperson med IPCC, verksam vid SMHI, och medlem i det nationella klimatpolitiska rådet.

Foto: Lunds universitet.