Konsert med Adam Riis och Christian Westergaard

Konsert med Adam Riis och Christian Westergaard

Schubert Winterreise
Den mest kända sångcykeln i Liedens historia. Ett känslodjup i vinterns olika skuggor både som årstid och som i livet. Ett tillfälle att lyssna till vår Grotrian konsertflygel.

Fri entré