Kryssningsfartyg

Kryssningsfartyg

Passagerarna tas emot på kajen under festliga former med orkester , blomsterflickor och informatörer.

30/5 Fartyg: Sapphire Princess . Rederi: Princess cruises. Antal passagerare: 2670. Angör: på Redden. Plats för mottagning: Henry Dunkers plats.