Kulturlov med Ateljé Nell

Kulturlov med Ateljé Nell

Alla barn har rätt till kultur! Under lovet finns ett stort utbud av aktiviteter i Landskrona för barn, unga och familjer.

Öppen ateljé för alla lovlediga. Skapa monster och fantasifilurer. En ny aktivitet varje dag. Museets pedagoger inspirerar och hjälper till.