Långlördag i Skurup 2019
28 sep

Långlördag i Skurup 2019

Tidpunkt
28 september 2019, 09:00 - 15:00
Plats
Skurups tätort

Skurups Handel är en förening med omkring 50 medlemsföretag i Skurups kommun. Vi vill visa upp Skurup som en levande och utvecklande handelsort, samt förena de lokala företagen för en fin gemenskap och samarbete.

Målet för medlemmarna i Skurups Handel är att vi ska bygga handeln ännu starkare och få fler att handla lokalt i Skurup. Det gör vi genom att marknadsföra företagen i lokala samt sociala medier och på den gemensamma hemsidan. Följande lördagar håller vi öppet lite längre i butikerna. Välkommen!
Skurups Handel