LibLab experimentverkstad

LibLab är för barn mellan 7 till 15 år som vill dyka ner i gränslandet mellan teknik, naturvetenskap experiment, lek och lärande. Till LibLab kommer barn för att testa sina idéer, träffa andra barn som skapar och experimenterar. För att få ut så mycket som möjligt av verkstäderna rekommenderas barn i åldrarna 7–9 år att ha med sig en nyfiken vuxen. Välkommen!