Lucia 2018

Lucia 2018

Ingen föranmälan.
Lokal: Grönkullagatan 41. Kaffe och kaka till försäljning. Samarrangemang med VOF.