Lunchkonsert: Gitarr och sång

Lunchkonsert: Gitarr och sång

Inspirerade av den fantastiskt fina musik som finns komponerad för sång och gitarr, har sång och gitarrklassen vid Musikhögskolan i Malmö i flera år samarbetat med gemensamma konsertprojekt.

Repertoaren är bred och sträcker sig från 1500-talets Spanien till våra dagars moderna uttrycksmedel och gitarren tjänar inte endast som ackompanjerande, utan har oftast en egen väl utarbetad obligat stämma.

Under hösten bjuder Musikhögskolan i Malmö och Sundsgårdens musiklinje på fullmatade lunchkonserter. Ta paus med oss!

Fri entré.