Månskensrundan

Månskensrundan

Månskensrundan ger dig som besökare möjlighet att ”titta in bakom grinden” i många fantastiska trädgårdar.
Allt från små privata innerstadsträdgårdar på drygt hundra kvadratmeter, till stora parkliknande egendomar på flera hektar.

För mer information kring trädgårdarna och dess ägare, se arrangörens hemsida.