Messe Solennelle

Messe Solennelle

Maria Oratoriekör under ledning av George Chittenden, Nils Tykesson, orgel

Maria Oratoriekör framför tillsammans med organisten Nils Tykesson ett franskt program, som koncentrerar sig på två stora körverk ur den senromantiska epoken. Tonsättarna Louis Vierne och Jean Langlais från Paris ligger centralt i programmet med två kontrasterande verk som visar på slående utvecklingar i fransk harmoni i början på 1900-talet. Båda dessa heter Messe Solennelle och innehåller den traditionella latinska mässtexten samt extravaganta orgelackompanjemang. Konserten kompletteras med Gabriel Faurés rogivande Cantique de Jean Racine, samt solomusik för orgel.