Möllans dag

Möllans dag

Ausås mölla är öppen för visning där man kan se hur den fungerar. Man serverar kaffe med bröd och korvgrillning. Mjöl till försäljning.