Moving City/ReAct

Moving City/ReAct

Från tanke till föreställning. Mellan 21 juli och 31 juli har du chansen att tillsammans med 5 professionella dansare skapa en helt unik dansföreställning med miljön på Närlunda som dansgolv.

Svenska

Med hjälp av dans, rörelse, teater och cirkus utforskar ni fysiska uttryck såväl som det offentliga rummet.

Det är helt gratis att delta. Din anmälan med kontaktuppgifter mailar du till; Baker Rebecca – KF Rebecca.Baker@helsingborg.se

ReAct! är ett performancekompani med Stockholm som geografisk bas, deras mål är att nå ut till allmänheten genom att göra föreställningar i och för allmänna utrymmen, och därigenom göra deras konst tillgänglig för en ny publik. Dans, rörelse, teater och cirkus kan ses som deras huvudsakliga konstnärliga verktyg, men de stannar inte där utan involverar även andra konstformer.


Danska

Fra tanke til forestilling.

Fra 21. til 31. juli kan du, sammen med 5 professionelle dansere, skabe en helt unik danseforestilling med miljøet i Närlunda som dansegulv.

Gennem dans, bevægelse, teater og cirkus udforsker I fysiske udtryk såvel som det offentlige rum.

Det er helt gratis at deltage. Send din tilmelding med kontaktoplysninger til: Baker Rebecca – KF Rebecca.Baker@helsingborg.se

Video link: https://reactactions.com/actions-sv/moving-city/

ReAct! er et performancekompagni med base i Stockholm. Deres mål er at nå ud til befolkningen via forestillinger på og for offentlige pladser og dermed gøre deres kunst tilgængelig for et nyt publikum. Dans, bevægelse, teater og cirkus er nok deres primære kunstneriske instrumenter, men det stopper ikke der, de involverer også andre kunstformer.


Engelska

From idea to performance. Together with 5 professional dancers, between the 21st and 31st of July, you have the opportunity to create a totally unique dance performance in the surroundings of Närlunda. With the help of dance, movement, theatre and circus, you will explore both physical expression and public space. Participation is free! Register your contact details by email to: Rebecca Baker Rebecca.Baker@helsingborg.se

ReAct! is a performance company based in Stockholm. Their goal is to reach out to everyone in society by performing in public spaces thereby making performance art accessible to a new audience. Dance, movement, theatre and circus are their main artistic tools but even more art forms are involved in the process.


Webbsite


HELSINGBORG

Tisdag 31/7 – KL 17:00 /Närlunda, Helsingborg

Det är helt gratis att delta. För anmälan och fler frågor maila till; rebecca.Baker@helsingborg.se

Duration/ 45 min


Moving City