När dansen vände livet
11 okt

När dansen vände livet

Tidpunkt
11 oktober 2019, 13:00 - 15:00
Plats
Dunkers Kulturhus, Dunkers kulturhus, Konsertsalen

Jill Taube är läkare, föreläsare, författare och dansinstruktör. Hon berättar att hennes mission är att bidra till ökad psykisk hälsa. Det försöker hon med på olika sätt, bland annat genom att lyfta det friska även hos den som är sjuk, att se till det friska istället för att försöka bota det sjuka, att ha ett salutogent perspektiv istället för ett patogent. I denna föreläsning får vi höra berättelser om hur dans vänt livet! Gett meningen tillbaka, skapat nätverk, gett tillträde till gemenskap eller på annat sätt verkligen betytt något. Jill har träffat och intervjuat några människor som får ”komma till tals”. Jill hur fysisk aktivitet rent medicinskt kan bidra till bättre psykisk hälsa.

Anmälan: anhorigstod@helsingborg.se /042-10 40 44
Fri entré!

Föreläsningen är en del av Skåneveckan för psykisk hälsa. Ta del av hela Skåneveckans program på: www.skaneveckan.com